UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Zapewnij sobie i swoim bliskim pomoc w przypadku zachorowań i nieszczęśliwych wypadków. Sprawdź, jak dzięki polisie na zdrowie i życie otrzymać odpowiednią opiekę medyczną, pokrycie wydatków na leczenie oraz odszkodowanie.

 

UBEZPIECZENIE WYPADKOWE

Ubezpieczenie NNW stanowi zabezpieczenie przed skutkami nieszczęśliwych wypadków. Gwarantuje ono wsparcie finansowe Ubezpieczonego na wypadek uszczerbku na zdrowiu, a także zabezpiecza Rodzinę, gdy nastąpi śmierć Ubezpieczonego.

Wypadki zdarzają się każdemu. Dochodzi do nich zarówno w pracy, jak i na wakacjach czy podczas podróży. W takiej sytuacji bardzo ważne jest wsparcie finansowe, które pozwoli pokryć koszty związane z leczeniem, rehabilitacją, opieką pielęgniarską, zakupem protez lub wózka inwalidzkiego czy wykonaniem operacji plastycznych. Polisa pozwala również pokryć koszty przeszkolenia zawodowego, które niekiedy bywa konieczne.

Kopia Kopia Kopia Kopia Bez tytułu (1)

UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNE

Ubezpieczenia NNW adresowane do każdego zapewniają całodobową ochronę na wypadek zdarzeń mających miejsce po pracy i w pracy, a także w szkole lub po szkole. Zakres podstawowy obejmuje świadczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego. Pieniądze wypłacane są osobom bliskim i wskazanym w polisie. Świadczenie wypłacane jest również na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu – osoba ubezpieczona może przeznaczyć pieniądze na dowolny cel. Polisę można rozszerzyć o dodatkowe klauzule, np. zasiłek szpitalny, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji czy zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy.

UBEZPIECZENIA GRUPOWE

Są to polisy, z których mogą skorzystać grupy, np. pracownicy firmy, uczestnicy różnego rodzaju imprez lub szkoleń, członkowie klubów sportowych, osoby odwiedzające muzea itp. Ochrona ubezpieczeniowa zależy od wybranego wariantu.
Kopia Kopia Kopia Kopia Bez tytułu (2)
Kopia Kopia Kopia Kopia Bez tytułu (3)

UBEZPIECZENIA DLA PLACÓWEK SZKOLNYCH I SZKÓŁ

Ubezpieczenia NNW dla placówek oświatowych pozwalają objąć ochroną nauczycieli, dzieci oraz szkolny personel. Każda placówka może liczyć na indywidualną ofertę. Podstawowy zakres polisy może być rozszerzony o klauzule dodatkowe, takie jak świadczenia szpitalne czy zasiłek z tytułu niezdolności do nauki itp.

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

BEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZAPEWNI TOBIE I TWOJEJ RODZINIE PROFESJONALNĄ OPIEKĘ MEDYCZNĄ BEZ DŁUGICH TERMINÓW I KOLEJEK!

Z powodu coraz większego zainteresowania leczeniem prywatnym Ubezpieczyciele stworzyli polisę, która zapewnia komfortową i nowoczesną opiekę medyczną. Do wyboru są różne pakiety zdrowotne, a składkę opłaca się miesięcznie.

CO MOŻNA ZYSKAĆ DZIĘKI UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU?

 • możliwość korzystania z dużej sieci placówek na terenie całego kraju,
 • nielimitowany i szybki dostęp do lekarzy specjalistów bez czekania w kolejkach,
 • nieograniczony dostęp do badań laboratoryjnych i diagnostycznych bez ponoszenia kosztów na zużyte materiały,
 • całodobową pomoc informacyjną pod podanym numerem telefonu,
 • duży wybór świadczeń dodatkowych, takich jak wizyty domowe, assistance, rehabilitacja,
 • możliwość skorzystania z usług wybranego lekarza, nienależącego do sieci placówek partnerskich,
 • łatwą kontrolę wydatków dzięki stałej składce, której wysokość jest niezależna od liczby wizyt.
Kopia Kopia Kopia Kopia Kopia Bez tytułu
Kopia Kopia Kopia Kopia Bez tytułu (4)

UBEZPIECZENIA OTWARTE GRUPY

Otwarta grupa to specjalny program ubezpieczeń na życie i zdrowie, przypominający ubezpieczenia grupowe w zakładach pracy. Ubezpieczenia te mają otwartą formułę, co oznacza, że mogą być zawarte przez niemal każdego.

W ramach takiej polisy można liczyć na:

 • wsparcie finansowe w czasie choroby,
 • pomoc finansowa w razie wypadku,
 • zabezpieczenie rodziny na wypadek śmierci,
 • dodatkowe świadczenie za urodzenie dziecka.

Otwarta grupa zapewnia kompleksowe wparcie finansowe w trudnych sytuacjach rodzinnych. Ponadto polisa obejmuje pomoc Assistance.

UBEZPIECZENIA TRADYCYJNE NA ŻYCIE

Trudno przewidzieć śmierć czy chorobę, dlatego warto zabezpieczyć swoich najbliższych na taką ewentualność. Dzięki polisie na życie rodzina lub inne bliskie osoby otrzymają wsparcie finansowe. Ponadto rozszerzenie polisy zapewnia finansowe wsparcie dla Ubezpieczonego na wypadek trwałej utraty zdrowia lub poważnej choroby. Takie dodatkowe fundusze na pewno przydadzą się podczas leczenia czy rehabilitacji.

Polisa na życie stanowić zabezpieczenie dla najbliżej rodziny, a także dla wspólników biznesowych. Bardzo często jest ona traktowana także jako zabezpieczenie różnego rodzaju zobowiązań finansowych, np. kredytu lub leasingu.

Jaki jest zakres ochrony polisy na życie?

Standardowy zakres ochrony takiej polisy obejmuje śmierć Ubezpieczonego, w wyniku której wypłacane jest świadczenie o wysokości ustalonej w umowie. Może ono być wypłacona osobom upoważnionym wskazanym w polisie lub osobom najbliższym, zgodnie z prawem spadkowym. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o świadczenie wypłacane w przypadku:

 • poważnej choroby,
 • pobytu w szpitalu będącego następstwem nieszczęśliwszego wypadku,
 • całkowitej niezdolności do pracy osoby ubezpieczonej,
 • trwałej utraty zdrowia z powodu nieszczęśliwego wypadku.

Od czego zależy wysokość składki?

Wysokość składki polisy na życie zależy przede wszystkim od:

 • wieku Ubezpieczonego w dniu, w którym podpisywana jest umowa,
 • sumy ubezpieczenia,
 • okresu, na który jest ono zawierane.

Składka jest naliczana osobno dla polisy podstawowej oraz dla każdego dodatkowego ubezpieczenia. Im wcześniej podpisana jest umowa, tym mniejsza jest wysokość składki. Nie jest ona uzależniona od częstotliwości – składkę można opłacać miesięcznie, kwartalnie, półroczne i rocznie

Kopia Kopia Kopia Kopia Kopia Bez tytułu (1)
Kopia Kopia Kopia Kopia Kopia Bez tytułu (2)

UBEZPIECZENIA INWESTYCYJNE I POSAGOWE

Polisy inwestycyjne i posagowe łączą w sobie korzyści tradycyjnych ubezpieczeń oraz funduszy kapitałowych. Zapewniają one ochronę na życie i pozwalają budować kapitał na przyszłość, przy czym umożliwiają inwestowanie w wiele funduszy równocześnie.

Minimalna składka to zaledwie 170zł miesięcznie, a zebrane fundusze są wolne od podatku Belki! W przypadku kłopotów finansowych Ubezpieczony może liczyć na elastyczne podejście i dopasowanie wysokości składki do aktualnych możliwości.

CZĘSTOCHOWA

34 374 37 97
500 777 455
500 777 554

hurtowniapolis@gmail.com

ul. Wierzbowa 12a,
42-200 Częstochowa

KŁOBUCK

34 300 00 51
500 777 533

hurtowniapolis@gmail.com

ul. 11 Listopada 7,
42-100 Kłobuck

All Rights Reserved © 2021 hurtowniapolis.pl | Wykonanie TrendSEO.pl