UBEZPIECZENIA
MIESZKAŃ I DOMÓW
PROMOCJA -50%

ATRAKCYJNE UBEZPIECZENIA DLA BLISKICH

UBEZPIECZENIE W PODRÓŻACH

UBEZPIECZENIA DLA ROLNIKÓW

WYPADKOWE

Ubezpieczenie NNW stanowi zabezpieczenie przed skutkami nieszczęśliwych wypadków. Gwarantuje ono wsparcie finansowe Ubezpieczonego na wypadek uszczerbku na zdrowiu, a także zabezpiecza Rodzinę, gdy nastąpi śmierć Ubezpieczonego.

Wypadki zdarzają się każdemu. Dochodzi do nich zarówno w pracy, jak i na wakacjach czy podczas podróży. W takiej sytuacji bardzo ważne jest wsparcie finansowe, które pozwoli pokryć koszty związane z leczeniem, rehabilitacją, opieką pielęgniarską, zakupem protez lub wózka inwalidzkiego czy wykonaniem operacji plastycznych. Polisa pozwala również pokryć koszty przeszkolenia zawodowego, które niekiedy bywa konieczne.

UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNE

Ubezpieczenia NNW adresowane do każdego zapewniają całodobową ochronę na wypadek zdarzeń mających miejsce po pracy i w pracy, a także w szkole lub po szkole. Zakres podstawowy obejmuje świadczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego. Pieniądze wypłacane są osobom bliskim i wskazanym w polisie. Świadczenie wypłacane jest również na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu – osoba ubezpieczona może przeznaczyć pieniądze na dowolny cel. Polisę można rozszerzyć o dodatkowe klauzule, np. zasiłek szpitalny, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji czy zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy.

UBEZPIECZENIA GRUPOWE

Są to polisy, z których mogą skorzystać grupy, np. pracownicy firmy, uczestnicy różnego rodzaju imprez lub szkoleń, członkowie klubów sportowych, osoby odwiedzające muzea itp. Ochrona ubezpieczeniowa zależy od wybranego wariantu.

UBEZPIECZENIA DLA PLACÓWEK SZKOLNYCH I SZKÓŁ

Ubezpieczenia NNW dla placówek oświatowych pozwalają objąć ochroną nauczycieli, dzieci oraz szkolny personel. Każda placówka może liczyć na indywidualną ofertę. Podstawowy zakres polisy może być rozszerzony o klauzule dodatkowe, takie jak świadczenia szpitalne czy zasiłek z tytułu niezdolności do nauki itp.

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE

Główna siedziba firmy

Wierzbowa 12a
Częstochowa
42-200

34-374-37-97

500-777-455

 500-777-554

www.HurtowniaPolis.pl

hurtowniapolis@gmail.com

Godziny otwarcia:
pon-pt. 8-18.00;
sob. 9-15.00

Nasz oddział

Zamkowa 4
Kłobuck
42-100

34-300-00-51

500-777-533

www.HurtowniaPolis.pl

hurtowniapolis@gmail.com

Godziny otwarcia:
pon-pt. 9-17.00;
sob. 9-15.00