UBEZPIECZENIA
MIESZKAŃ I DOMÓW
PROMOCJA -50%

ATRAKCYJNE UBEZPIECZENIA DLA BLISKICH

UBEZPIECZENIE W PODRÓŻACH

UBEZPIECZENIA DLA ROLNIKÓW

DLA ROLNIKÓW

Ubezpieczenia dla rolników zapewniają kompleksową ochronę gospodarstwa rolnego na wypadek różnych zdarzeń losowych. Oferujemy polisy w takich firmach, jak PZU, Warta, Compensa, HDI czy Gothaer. Rolnicy mogą u nas liczyć na dodatkowe zniżki przy ubezpieczeniach komunikacyjnych!

UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy rolnik powinien zawrzeć ubezpieczenia obowiązkowe. Dotyczy to osób fizycznych posiadających:

  • gospodarstwo rolne o powierzchni przekraczającej 1,0 ha – zalicza się do niej obszary użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne pod zabudowaniami,
  • obszary i grunty niezależnie od powierzchni, na których prowadzone jest produkcja rolna będąca działem specjalnym zgodnie z przepisami i podatku dochodowym od osób fizycznych.

Obowiązkowemu ubezpieczeniu nie podlegają gospodarstwa prowadzone w formie spółek akcyjnych, spółek z o.o., spółdzielni, kółek rolniczych i innych form posiadających lub nieposiadających osobowości prawnej.

Obowiązkowe jest także ubezpieczenie budynków rolnych, w tym zarówno budynków mieszkalnych gospodarstwa, jak i budynków gospodarczych. Polisa nie obejmuje namiotów i tuneli foliowych, budynków przeznaczonych do rozbiórki oraz budynków, których stan technicznych osiągnał100% normy zużycia.

Rolnicy są także zobowiązani do posiadania polisy OC, która zapewnia odszkodowanie osobom poszkodowanym za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem  gospodarstwa rolnego. Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć, uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia, utratę, zniszczenie lub uszkodzenia mienia. Ochrona dotyczy również szkód będących wynikiem ruchu pojazdów wolnobieżnych.

UBEZPIECZENIA DOBROWOLNE

Ubezpieczenia dobrowolne zapewniają pełną ochronę mienia rolnego na wypadek:

  • zdarzeń losowych, np. pożaru, huraganu, powodzi, uderzenia pioruna itp.,
  • kradzieży z włamaniem,
  • rabunku,
  • uboju z konieczności.

Polisą objęte są zarówno ruchomości domowe i stałe elementy domu, jak i maszyny rolnicze, pojazdy wolnobieżne, zwierzęta gospodarze, materiały i zapasy czy ziemiopłody.

TWOJE SPECJALNE UBEZPIECZENIA

Główna siedziba firmy

Wierzbowa 12a
Częstochowa
42-200

34-374-37-97

500-777-455

 500-777-554

www.HurtowniaPolis.pl

hurtowniapolis@gmail.com

Godziny otwarcia:
pon-pt. 8-18.00;
sob. 9-15.00

Nasz oddział

Zamkowa 4
Kłobuck
42-100

34-300-00-51

500-777-533

www.HurtowniaPolis.pl

hurtowniapolis@gmail.com

Godziny otwarcia:
pon-pt. 9-17.00;
sob. 9-15.00